Kế hoạch tuyên truyền công tác văn hóa - văn nghệ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 34/KH-UBND
Ngày ban hành 26/01/2024
Ngày hiệu lực 26/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền công tác văn hóa - văn nghệ năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm kh-34.-26.01-tuyen-truyen-cong-tac-van-hoa-van-nghe-nam-2024.pdf
Cơ quan ban hành