Quyết định Về việc kiện toàn Tổ quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 681/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2024
Ngày hiệu lực 26/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc kiện toàn Tổ quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm qd681.-kien-toan-to-quan-ly-quy-hoach-trat-tu-xay-dung-1-.pdf
Cơ quan ban hành