Kế hoạch Tổ chức lớp xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024
Số ký hiệu văn bản 33/KH-UBND
Ngày ban hành 25/01/2024
Ngày hiệu lực 25/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức lớp xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm kh-33.25.01-mo-lop-xmc-nam-2024.pdf
Cơ quan ban hành