V/v tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng, chống, đói rét cho cây trồng, vật nuôi
Số ký hiệu văn bản 132/UBND-NNPTNT
Ngày ban hành 25/01/2024
Ngày hiệu lực 25/01/2024
Trích yếu nội dung V/v tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng, chống, đói rét cho cây trồng, vật nuôi
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm cv-132.25.01-tap-trung-chi-dao-cac-bien-phap-phong-chong-doi-ret-cho-cay-trong-dan-vat-nuoi.pdf
Cơ quan ban hành