Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 40/BC-UBND
Ngày ban hành 24/01/2024
Ngày hiệu lực 24/01/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm bc-40-dan-van-chinh-quyen-thang-1-nam-2024.pdf
kem-bc-40-phu-luc-so-lieu-cong-tac-dan-van-thang-1-nam-2024.xlsx
Cơ quan ban hành