Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2024
Số ký hiệu văn bản 31/KH-UBND
Ngày ban hành 24/01/2024
Ngày hiệu lực 24/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm kh-31-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-nam-2024.pdf
Cơ quan ban hành