Phiếu chuyển Công văn số 139/SKHĐT-TTr ngày 18/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15
Số ký hiệu văn bản 117/PC-UBND
Ngày ban hành 23/01/2024
Ngày hiệu lực 23/01/2024
Trích yếu nội dung Phiếu chuyển Công văn số 139/SKHĐT-TTr ngày 18/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 24.01.22-phieu-chuyen-trien-khai-luat-dau-thau-2023.pdf
luat-dau-thau-nam-2023.signed.pdf
Cơ quan ban hành