Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024
Số ký hiệu văn bản 29/KH-UBND
Ngày ban hành 23/01/2024
Ngày hiệu lực 23/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 24.01.22-ke-hoach-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-nam-2024.pdf
Cơ quan ban hành