V/v cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin ảng hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2024
Số ký hiệu văn bản 105/UBND-VHTT
Ngày ban hành 22/01/2024
Ngày hiệu lực 22/01/2024
Trích yếu nội dung V/v cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin ảng hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm cv-105.-canh-bao-lo-hong-bao-mat-microsoft-cong-bo-thang-01-2024.pdf
kem-105.-microsoftthang01.2024.docx
kem-105.-microsoftthang01.2024.pdf
Cơ quan ban hành