Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 23/KH-UBND
Ngày ban hành 19/01/2024
Ngày hiệu lực 19/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm kh-23.-thuc-hien-chien-luoc-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-so-va-xa-hoi-so-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030.pdf
Cơ quan ban hành