Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 21/KH-UBND
Ngày ban hành 19/01/2024
Ngày hiệu lực 19/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm kh-21.-kiem-soat-quan-ly-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-huyen-tk-giai-doan-2023-2025.pdf
Cơ quan ban hành