Quyết định Thành lập tổ rà soát, Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2024 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 73/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2024
Ngày hiệu lực 19/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Thành lập tổ rà soát, Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2024 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm qd-73.-thanh-lap-to-ra-soat-he-thong-vbqppl.pdf
Cơ quan ban hành