Công văn về việc đẩy mạnh làm sạch dữ liệu, chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trong dịp tết Nguyên đán Giáp thìn 2024
Số ký hiệu văn bản 88/UBND-CAH
Ngày ban hành 19/01/2024
Ngày hiệu lực 19/01/2024
Trích yếu nội dung Công văn về việc đẩy mạnh làm sạch dữ liệu, chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trong dịp tết Nguyên đán Giáp thìn 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm cv-88.-day-manh-chi-tra-an-sinh-xa-hoi-khong-dung-tien-mat.pdf
kem-88.-1.-quy-trinh-mo-tai-khoan-tien-gui-thanh-toan-va-dang-ky-su-dung-dich-vu-mobile-banking.docx
kem-88.2.-quy-trinh-mo-tai-khoan-thanh-toan-qua-vietinbank.docx
kem-88.3.-quy-trinh-mo-tai-khoan-ekyc.pdf
kem-88.4.-so-do-cap-tai-khoan-vi-pp-cua-vnpost.docx
kem-88.phu-luc-1.docx
kem-88.-phu-luc-2.xlsx
kem-88.-phu-luc-3.xlsx
kem-88.-phu-luc-4.docx
kem-88.phu-luc-5.docx
Cơ quan ban hành