Kế hoạch Kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Thông tin và Truyền thông trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2024
Số ký hiệu văn bản 20/KH-UBND
Ngày ban hành 18/01/2024
Ngày hiệu lực 18/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Thông tin và Truyền thông trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm kh-20.18.01.24-kiem-tra-cac-hoat-dong-van-hoa-the-thao-va-du-lich-nam-2024.pdf
Cơ quan ban hành