Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, Chỉ thị 12 và văn hóa công vụ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 15/KH-UBND
Ngày ban hành 16/01/2024
Ngày hiệu lực 16/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, Chỉ thị 12 và văn hóa công vụ năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm kh15.-24.01.16-ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-cchc-nam-2024.pdf
Cơ quan ban hành