Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án hình sự tại xã, thị trấn và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương năm 2024
Số ký hiệu văn bản 13/KH-UBND
Ngày ban hành 15/01/2024
Ngày hiệu lực 15/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án hình sự tại xã, thị trấn và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm kh-13.15.01-thuc-hien-nhiem-vu-cong-tac-thahs.pdf
Cơ quan ban hành