Quyết định phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 36/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2024
Ngày hiệu lực 15/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm qd-36.-15.01.24-phan-cong-don-vi-phu-trach-xa-.pdf
Cơ quan ban hành