Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
Số ký hiệu văn bản 23/BC-UBND
Ngày ban hành 15/01/2024
Ngày hiệu lực 15/01/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm bc-23.15.01.24-bc-kinh-te-xa-hoi-2023-chot-sl-31.12.23.pdf
Cơ quan ban hành