Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 2024
Số ký hiệu văn bản 12/KH-UBND
Ngày ban hành 12/01/2024
Ngày hiệu lực 12/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm kh-12.-ke-hoach-tuyen-truyen-cchc-nam-2024-huyen-tk.pdf
Cơ quan ban hành