Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 19/CTr-UBND
Ngày ban hành 12/01/2024
Ngày hiệu lực 12/01/2024
Trích yếu nội dung Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2024
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Chương trình
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 19.-ctct-thang-01-nam-2024.pdf
Cơ quan ban hành