Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2024 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 10/KH-UBND
Ngày ban hành 10/01/2024
Ngày hiệu lực 10/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2024 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm kh-10.10.01.24-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2024.pdf
Cơ quan ban hành