Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trùng Khánh lần thứ IV năm 2024
Số ký hiệu văn bản 09/KH-BCĐ
Ngày ban hành 10/01/2024
Ngày hiệu lực 10/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trùng Khánh lần thứ IV năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm kh-09.10.01.24-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-cac-dan-toc-thieu-so-huyen-trung-khanh-lan-thu-iv-2024.pdf
Cơ quan ban hành