Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Trùng Khánh năm 2024
Số ký hiệu văn bản 08/KH-UBND
Ngày ban hành 08/01/2024
Ngày hiệu lực 08/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Trùng Khánh năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 08.-.08.01-ke-hoach-ccch-huyen-trung-khanh-nam-2024.pdf
pl-kem-theo-kh-08-cchc-2024....xls
Cơ quan ban hành