Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trùng Khánh lần thứ IV, năm 2024
Số ký hiệu văn bản 13/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2024
Ngày hiệu lực 05/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trùng Khánh lần thứ IV, năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd-thanh-lap-ban-chi-dao-dai-hoi-dai-bieu-cac-dan-toc-thieu-so-huyen-trung-khanh-lan-thu-iv.-nam-2024-sua-.pdf
Cơ quan ban hành