Thông báo phân công tiếp công dân và lịch tiếp công dân năm 2024 của đại biểu HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 01/TB-HĐND
Ngày ban hành 05/01/2024
Ngày hiệu lực 05/01/2024
Trích yếu nội dung Thông báo phân công tiếp công dân và lịch tiếp công dân năm 2024 của đại biểu HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Lịch tiếp dân
Lĩnh vực Lịch tiếp dân
Người ký duyệt Hoàng Văn Khiêm
Tài liệu đính kèm tb-01.05.01.2024-lich-tiep-cong-dan-cua-hdnd-huyen-.pdf
Cơ quan ban hành