Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh.
Số ký hiệu văn bản 03/KH-UBND
Ngày ban hành 04/01/2024
Ngày hiệu lực 04/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh-03.04.24-thuc-hien-de-an-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-cho-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong.pdf
Cơ quan ban hành