Báo cáo Kết quả đào tạo, bồi dưỡng huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 07/BC-UBND
Ngày ban hành 03/01/2024
Ngày hiệu lực 03/01/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả đào tạo, bồi dưỡng huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-07.03.01-dao-tao-boi-duong-dot-2-nam-2023.pdf
kem-bc-07-bieu-mau-tong-hop-kqdtbd-2023.xlsx
Cơ quan ban hành