Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 1411/KH-UBND ngày 09/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải thiện Chỉ số PAR-INDEX, SIPAS, PAPI năm 2023
Số ký hiệu văn bản 972/BC-UBND
Ngày ban hành 28/11/2023
Ngày hiệu lực 28/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 1411/KH-UBND ngày 09/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải thiện Chỉ số PAR-INDEX, SIPAS, PAPI năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-972.28.11.-cai-thien-papi-sipas-papi-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành