Báo cáo Kết quả xử lý các vấn đề sau kiểm tra cải cách hành chính, Chỉ thị 12 và văn hóa công vụ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 970/BC-ĐKT
Ngày ban hành 28/11/2023
Ngày hiệu lực 28/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả xử lý các vấn đề sau kiểm tra cải cách hành chính, Chỉ thị 12 và văn hóa công vụ năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-xu-ly-kien-nghi-sau-kiem-tra-cchc-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành