Báo cáo Tình hình bố trí công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 của huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 968/BC-UBND
Ngày ban hành 28/11/2023
Ngày hiệu lực 28/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình bố trí công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 của huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-968.28.11.-viec-bo-tri-nhan-luc-thuc-hien-de-an-06.pdf
Cơ quan ban hành