Quyêt định về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hôi bảo tồn Dân ca các dân tộc huyện Trùng Khánh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023
Số ký hiệu văn bản 3645/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung Quyêt định về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hôi bảo tồn Dân ca các dân tộc huyện Trùng Khánh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd-3645.27.11.-thanh-lap-bct-dai-hoi-dai-bieu-chi-hoi-bao-ton-dan-ca-huyen-trung-khanh-1-.pdf
Cơ quan ban hành