V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2023
Số ký hiệu văn bản 2381/UBND-VHTT
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-2381.-27.11-canh-bao-lo-hong-bao-mat-microsoft-cong-bo-thang-11.-2023.pdf
kem-cv-2381.-microsoftthang11.2023.docx
Cơ quan ban hành