V.v đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; cán bộ, công chức xã, thị trấn; chính quyền cơ sở năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2377/UBND-NV
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung V.v đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; cán bộ, công chức xã, thị trấn; chính quyền cơ sở năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-2377.27.11-huong-dan-danh-gia-cb-cc-vc-2023.pdf
kem-2377.-3.-mau-so-01-can-bo-.docx
kem-2377.-4.-mau-so-02-cong-chuc-.docx
kem-2377.-5.-mau-so-03-vien-chuc-.docx
kem-2377.-6.-mau-so-04-phieu-kem-mau-02-va-mau-03-.xlsx
kem-cv-2377.-bieu-tong-hop-2-2a-3-3a-4-6-kem-theo-cv-danh-gia-cbccvc-2023-.xls
Cơ quan ban hành