V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 2350/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 22/11/2023
Ngày hiệu lực 22/11/2023
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-2350.22.11-ve-viec-tiep-tuc-day-manh-thuc-hien-cac-nhiem-vu-va-giai-phap-xay-dung-quan-he-lao-dong-.pdf
Cơ quan ban hành