Về việc tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 2339/UBND-NV
Ngày ban hành 22/11/2023
Ngày hiệu lực 22/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-2339.-22.11.-tiep-tuc-bo-sung-hoan-thien-du-lieu-ve-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lan-2-.pdf
Cơ quan ban hành