Về việc tuyên truyền tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2346/UBND-VHTT
Ngày ban hành 22/11/2023
Ngày hiệu lực 22/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc tuyên truyền tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-2346.-22.11-tuyen-truyen-thang-hanh-dong-quoc-gia-phong-chong-hiv-nam-2023.pdf
kem-cv-2346.-3094.kh-quoc-gia-phong-chong-aids.pdf
Cơ quan ban hành