V/v hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2343/UBND-NV
Ngày ban hành 22/11/2023
Ngày hiệu lực 22/11/2023
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-2343.-22.11-huong-dan-tu-danh-gia-cham-diem-chi-so-cchc-cap-xa.pdf
kem-cv-2343.-phu-luc-01-huong-dan-tu-cham-diem-chi-so-cchc-cap-xa.xlsx
kem-cv-2343-phu-luc-02-cham-diem-cchc-cap-xa.xlsx
Cơ quan ban hành