Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ và Chỉ thị 12 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 946/BC-ĐKT
Ngày ban hành 21/11/2023
Ngày hiệu lực 21/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ và Chỉ thị 12 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-946.-21.11-bao-cao-kiem-tra-cong-tac-cchc-dot-1-nam-2023-.pdf
Cơ quan ban hành