Kế hoạch Tuyên tuyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Trùng Khánh các tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 304/KH-BATGT
Ngày ban hành 20/11/2023
Ngày hiệu lực 20/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyên tuyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Trùng Khánh các tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh-304.-20.11-ke-hoach-tuyen-truyen.pdf
Cơ quan ban hành