Công văn về việc triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Số ký hiệu văn bản 2322/UBND-CAH
Ngày ban hành 20/11/2023
Ngày hiệu lực 20/11/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2322.-20.11-tham-muu-trien-khai-su-dung-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-vneid-tren-he-thong-thong-tin-giai-quyet-tthc-t11.pdf
Cơ quan ban hành