Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù
Số ký hiệu văn bản 300/KH-UBND
Ngày ban hành 16/11/2023
Ngày hiệu lực 16/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh-300.16.11ke-hoach-trien-khai-nghi-quyet-so-22-tham-muu-ubnd.pdf
Cơ quan ban hành