Báo cáo Kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh tháng 11 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 937/BC-TCTTKĐA
Ngày ban hành 16/11/2023
Ngày hiệu lực 16/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh tháng 11 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-937.16.11-t11.2023-de-an-06-ubnd-huyen.pdf
kem-bc-937.-16.11.-trung-khanh-thang-11.2023-trong-cand.xlsx
kem-bc-937-16.11-phu-luc-ii-25-dvc-thang-11.docx
kem-bc-937-16.11-phu-luc-iii-28-dvc-thang-11.docx
Cơ quan ban hành