Quyêt định về việc công nhận các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự trên địa bàn huyện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 3561/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/11/2023
Ngày hiệu lực 15/11/2023
Trích yếu nội dung Quyêt định về việc công nhận các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự trên địa bàn huyện năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3561.-15.11-quyet-dinh.pdf
Cơ quan ban hành