V/v triển khai thực hiện công tác thu, cấp thẻ BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP
Số ký hiệu văn bản 2294/UBND-BHXH
Ngày ban hành 15/11/2023
Ngày hiệu lực 15/11/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện công tác thu, cấp thẻ BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2294.-15.11-cong-van-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-thu-cap-the-bhyt-theo-nghi-dinh-so-75-cua-chinh-phu-.pdf
Cơ quan ban hành