V/v thực hiện hoạt động phòng,chống dịch bệnh COVID-19 thuộc nhóm B
Số ký hiệu văn bản 2293/UBND-VP
Ngày ban hành 15/11/2023
Ngày hiệu lực 15/11/2023
Trích yếu nội dung V/v thực hiện hoạt động phòng,chống dịch bệnh COVID-19 thuộc nhóm B
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2293.15.11.2023-cong-van-thuc-hien-hoat-dong-phong-chong-dich-benh-covid-19-thuoc-nhom-b.pdf
kem-2293.-15.11.-6923cvb.signed.pdf
kem-2293-15.11-cong-van-so-6922-byt.pdf
Cơ quan ban hành