V.v hướng dẫn bổ sung xây dựng vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện
Số ký hiệu văn bản 2286/UBND-NV
Ngày ban hành 15/11/2023
Ngày hiệu lực 15/11/2023
Trích yếu nội dung V.v hướng dẫn bổ sung xây dựng vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2286.-15.11-huong-dan-bo-sung-xay-dung-de-an-vi-tri-viec-lam-ubnd-huyen.pdf
22phu-luc-2-huyen-tk.docx
kem-2286-phu-luc-1-ubnd-huyen.docx
Cơ quan ban hành