Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 3552/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/11/2023
Ngày hiệu lực 14/11/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3552.14.11-qd-phan-cong-nhiem-vu-thanh-vien-ubnd-huyen.pdf
Cơ quan ban hành