V/v chuẩn bị nội dung trình, công tác phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 2263/UBND-VP
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung V/v chuẩn bị nội dung trình, công tác phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2263.10.11cv-cua-ubnd-huyen-giao-nhiem-vu-cho-cac-co-quan-don-vi-noi-dung-cho-ky-hop-hdnd-huyen-cuoi-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành