Kế hoạch tổ chức Hội chợ thương mại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 295/Kh-UBND
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Hội chợ thương mại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 295.-10.11-ke-hoach-to-chuc-hoi-cho-thuong-mai-thi-tran-tra-linh-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành