Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 3527/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3527.10.11-quyet-dinh-kien-toan-hdpbgdpl-huyen-23.pdf
Cơ quan ban hành